Denge Formu : Sadece çekme kuvveti taşıyan membran örtülere veya kablo ağlarına germe kuvveti belli bazı noktalardan (mesnet noktaları) çekilerek veya tutularak uygulanabilir. Bu durumda membran örtü veya kablo ağı mesnet noktalarının arasında üç boyutlu bir yüzey oluşturur. Bu yüzeyin formu, uygulanan germe kuvvetlerinin yüzeyin her noktasında dengelenmesi sonucunda oluşur. Bu yüzeye Denge Formu denir. Germe sistemlerin taşıyıcılığı tamamen Denge Formuna bağlı olduğundan bu sistemlerin formu rastgele veya geometrik olarak belirlenemez, aksine form denge şartlarını sağlayacak şekilde belirlenir.

Form Bulma: Membran yapının dengede olduğu şeklin ortaya çıkma sürecidir.

Atkı-ÇözgüMembran malzeme dokunan özel lifler ile taşıyıcı özelliğini kazanmaktadır. Atkı (warp) yönündeki liflerin gerilerek, çözgü(weft) yönündeki liflerin altından ve üstünden geçirilerek membran dokunmuş hale getirilir. Çözgü (weft) yönü; uzamayı stabilize etmek için daha az esnerken atkı (warp) yönü ise; germe işlemi sırasında dikey gerilimi daha iyi absorbe edebilmek için çözgü yönündeki life göre daha fazla esnekliğe sahiptir.

Öngerme Kuvveti:  Membran yapının denge formuna ulaştıktan sonra iki ekseni üzerinde oluşan gerginlik. Membran örtülerin taşıyıcılığı malzemenin gerilmesi ile sağlanır. Sistem dış yüklere ancak bu öngerme kuvveti ile karşı koyabilir.

Kompenzasyon: Dış hava koşullarına maruz olan membran sistemler de zamanla büzülme ve genişlemeler meydana gelir. Örtünün genişlemesi ile üzerinde su birikmesinin ya da güç kaybının oluşmaması için imalat aşamasında sistem bir miktar daha küçük yapılır. Bu küçültme miktarına kompenzasyon denir. Sistemin ne kadar küçük yapılması gerektiği kullanılan malzemeye bağlıdır. Bu nedenle malzemenin kullanımından önce biaxial testlerinin yapılması gerekir.

Kesme kalıbı: Membran örtü kumaşı üretici firma tarafından belirlenmiş çeşitli enlerde toplardan oluşur. İmalat için bilgisayar ortamında oluşturulan eğrisel formdaki yüzey önce iki boyutlu ortama indirilir. Daha sonra düzleme indirgenmiş yüzey kumaş enleri dikkate alınarak parçalara ayrılır. Bu parçaların her birine kesme kalıbı denir.

Kenar Kablo: Membran yapı üzerine etkiyen yükleri üzerine sabitlendiği taşıyıcı strüktüre aktarmak için membranın kenarları boyunca gerdirilen kablolardır.

Pounding (Göllenme) : Membran üzerinde, kar ve yağmur gibi dış etkenlerden dolayı oluşan bölgesel su toplanması. Membran malzeme oldukça esnek olduğundan bu sistemlerde oluşan deplasmanlar klasik yapılara oranla oldukça fazladır. Sisteme uygulanan öngerme kuvveti üzerine gelebilecek yağmur, kar gibi yükler altında sistemin üzerinde birikme yapmasını önleyecek mertebede olmalıdır. Dış yüklerin beklenenden daha fazla etkimesi sonucunda eğer yüzeyde yeterli öngerme kuvveti yoksa sistemin üzerinde göllenme meydana gelebilir.

Gerdirme elemanı: Membranın örtünün ya da kabloların zamanla oluşabilecek germe kayıplarını almak amacıyla kullanılan aparatlardır.

Kar Kablosu: Tasarımı yapılan örtünün üzerinde yağmur ya da kar suyunun birikmesine ve biriken sudan dolayı oluşabilecek aşırı sehime engel olmak için kullanılan kablolardır.

Güvenlik Kablosu:  Sistemin, membran örtünün herhangi bir nedenle yırtılması sonucu yıkılması engellemek için kullanılan kablo sistemidir.

Rüzgar Kuvveti: Membran sistemler hafif yapılar oldukları için rüzgar kuvvetleri altında yelkenli gibi davranırlar. Bu nedenle bu tip yapların tasarımında rüzgar yükleri altında sistemin davranışı özenle incelenmelidir.

  • Basınç kuvveti: Rüzgârın esiş yönünde çarptığı yapı yüzeylerinde basınç kuvveti oluşur
  • Emme kuvveti: Rüzgârın  terk ettiği arka yüzeylerde ve yalayıp geçtiği yüzeylerde emme kuvveti oluşur.

Özellikle cephesi açık olan sistemlerde emme kuvveti sistemin uçmasına neden olacak bir etki yaptığından sistemlerin temellerinde genelde klasik, ağır yapı sistemlerinin aksine çekme kuvvetleri olşmaktadır.

Yüksek Frekans Makinesi:  Membran malzemesini moleküler bazda birleştirmek için yüksek frekanslı elektromagnetik dalgalar uygulayan membran kaynak makinesidir. Sıcak hava kaynağına göre daha kaliteli bir birleşim sağlar. Kaynak makinesinin gücü en az 16 KW olmalıdır.

Sıcak Hava El Kaynak Makinesi:  Membran malzemenin taşıyıcı özelliği olmayan birleşimlerinde ve puntolama işlemlerinde kullanılan elektronik ısı kontrollü kaynak makineleridir.

Takviye: Membran malzemenin bölgesel gerilmesinin en yoğun olduğu noktalara güçlendirme amaçlı uygulanan ek parçalardır.

Köşe plakası: Membran yapı üzerine etkiyen yükleri üzerine sabitlendiği taşıyıcı strüktüre aktarmak ve membran malzemenin gerilmesini sağlamak için membranın köşelerine yerleştirilen metal plakalardır.

PTFE (Teflon): Nem ve mikro-organizmalara karşı dayanıklı, kendi kendini temizleme özelliği bulunan, ultraviyole ve diğer dış etkilere karşı dayanıklı yüzey kaplama malzemesi.

PVC: Uygun ve gerekli katkıların yardımıyla oluşturulan uzun ömürlü, hava şartlarına karşı dayanıklı ve sağlam bir plastik alaşımdır.

ETFE: Flor bazlı plastik, geniş bir sıcaklık aralığında yüksek korozyon direnci ve gücü için tasarlanmış bir malzemedir. ETFE bir polimer ve sistematik adlı poli (etilen-co-tetrafloroetilen)’dir. ETFE malzeme elektrik ve yüksek enerjili radyasyon direnci özellikleri ile çok yüksek erime sıcaklığına sahiptir.