Dr. Fevzi DANSIK
Kurucu Ortak
İnşaat Yüksek Mühendisi, YTÜ
Dr. Meltem ŞAHİN
Kurucu Ortak
İnşaat Yüksek Mühendisi, İTÜ
Osman AYDIN
Kurucu Ortak
Endüstri Yüksek Mühendisi, İÜ

Firmamız gücünü; gerek proje üretiminde, gerek imalat ve montaj alanında konusunda uzmanlaşmış ve yetenekli kadrosundan almaktadır.